Reflexzones

Reflexzonetherapie is een natuurgeneeswijze die al duizenden jaren geleden door de Egyptenaren en Indianen werd toegepast. Reflexzonetherapie gaat uit van het principe dat op handen en voeten gebieden (reflexzones) liggen die corresponderen met de organen, klieren en andere delen van het lichaam. 

 

 

De reflexologie gaat ervan uit dat het lichaam in tien zones is verdeeld, die zones worden in kaart gebracht op de voeten. Iedere voet heeft zo vijf zones. Daarnaast wordt het lichaam ook verticaal op de voet geprojecteerd – het hoofd ligt bij de tenen, en de voeten bij de hiel. Iedere zone heeft zo zijn eigen ‘karakteristieken’. Door vervolgens op bepaalde plaatsen druk uit te oefenen, zou er op een andere plaats in het lichaam een bepaald orgaan of een bepaalde klier worden gestimuleerd. Op de handen en voeten komen volgens de reflexologie alle punten samen die met de organen en klieren verbonden zijn.

Bron: wikipedia